Excel – opcja „biznes” w twoim arkuszu kalkulacyjnym

Większość przedsiębiorców bardzo dobrze zna arkusz kalkulacyjny Excel. Jest on dostępny od 1987 roku. W codziennej pracy za jego pomocą tworzone są różne tabele i zestawienia. Nie wszyscy jednak wiedzą, że możliwości tego programu są o wiele bardziej zaawansowane, a prawidłowo wykorzystany może być jednym z podstawowych narzędzi zarządzania i nadzoru w firmie.

Podstawową forma wykorzystania aplikacji Microsoft Excel jest tworzenie zbiorów danych, stanowiących podstawę raportowania. Tego typu zestawienia z powodzeniem są solidną podstawą do przeprowadzenia analizy w przedsiębiorstwie. Porównując dane z różnych okresów można zauważyć tendencje wzrostowe i okresy spadków, co pozwala odpowiednio przygotować strategie sprzedaży i inwestycji. Wprowadzając dodatkowe kryteria wyszukiwania rozszerzamy perspektywę badanych trendów, umożliwiając obserwację związków skutkowo – przyczynowych.

Obecnie Excel wkracza w nową sferę analityki biznesowej. Business intelligence – bo o tym mowa – rozumiany jest przede wszystkim jako złożony proces, który ma na celu przekształcenie danych w sprecyzowaną informację pozwalającą osiągnąć pożądane target’y. Wykorzystując raporty możliwe jest wliczenie tak zwanych wskaźników efektywności, na podstawie których określane są działania prowadzące do zwiększenia konkurencyjności podmiotu gospodarczego. Excel jest więc niezastąpionym narzędziem szeroko pojętej kadry menadżerskiej zarówno w ocenie aktualnego stanu procesów jak i tworzeniu planów na przyszłość.

O możliwościach programu przekonują specjaliści: Excel potrafi być potężnym sojusznikiem w realizacji misji firmy. Prawidłowe jego wykorzystanie umożliwia stworzenie doskonałych narzędzi analitycznych i zarządczych – fragment opisu pakietu wsparcia firmy Kantorino – kantorino.com.

W tym miejscu należy jednak zauważyć potencjalne zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego zastosowania zarówno Excela jak i każdego innego systemu typu business intelligence. Wynikają one z tzw. czynnika ludzkiego – czyli naszej tendencji do upraszczania, czy oczekiwania jednoznacznych odpowiedzi na zadane pytania.

Każda organizacja jest żywym organizmem – zmienia się w czasie i przestrzeni. Pominięcie nieznacznych z pozoru zmian przez niedoświadczonego analityka może znacząco wpłynąć na efekty pracy. Ponadto na sytuację gospodarczą w otoczeniu przedsiębiorstwa wpływa bardzo wiele czynników. Część z nich są to procesy stałe, powracające cyklicznie, jednak rynek codziennie reaguje również na aktualne sytuacje – wypadkowe są często nieprzewidywalne.

Mając powyższe na względzie warto zastanowić się nad współpracą z profesjonalnymi doradcami. Gromadząc i przekształcając dane specjaliści przeprowadzą złożoną analizę finansową, stanowiącą podstawowy instrument zarządczy. Biorąc pod uwagę możliwe przekłamania i zindywidualizowaną specyfikę każdego projektu specjaliści potrafią bowiem odpowiednio wykorzystać najnowocześniejsze narzędzia analizy. Zainwestowane w taka usługę środki zwrócą się poprzez zwiększenie konkurencyjności i rentowności twojej firmy.

Oczywiście Kantorino oferuje całościowe usługi związane z wykorzystaniem Excela w rozwoju przedsięwzięcia – od szkoleń Excel, przygotowania modeli biznesowych, wdrożenie BI po zaawansowane biznesplany.