Dyrektor Finansowy na godziny

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu na rynek innowacyjnej usługi dla firm. Jest to usługa „Dyrektor finansowy na godziny”.

Dyrektor Finansowy na godziny

W wielu przypadkach nikt nie zastąpi dobrego, wieloletniego dyrektora finansowego doskonale znającego cele i uwarunkowania firmy. Często dyrektor finansowy pełni funkcję Głównego Księgowego a czasem również jest Członkiem Zarządu. Innowacja KaANTORINO polega nie na wymianie Dyrektora Finansowego ale na wsparciu technicznym i merytorycznym Dyrektora Finansowego w sposób kosztowo optymalny. Zapewniamy usługi odpowiadające kwalifikacjom Dyrektora Finansowego ze znajomością tworzenia biznesplanów, projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania.

CFO do wynajęcia

KANTORINO oferuje CFO do wynajęcia, czyli usługę delegowania do firmy Dyrektora Finansowego na krótkie terminy, do realizacji określonych zadań.

Dyrektor Finansowy w stałej współpracy

Gdy w firmie funkcja Dyrektora Finansowego nie jest wyodrębniona, sprawami finansowymi zajmuje się Zarząd z Główną Księgową oferujemy cykliczne, comiesięczne wsparcie konsultacjami zewnętrznego Dyrektora Finansowego. Całodniowa obecność każdego miesiąca to doskonały sposób na przedyskutowanie sytuacji firmy, analizę przypadków i uzyskanie nowego spojrzenia.

Dyrektor Finansowy do przygotowania biznesplanu

Inwestycje najczęściej są w życiu firm incydentami. Są to projekty, czyli przedsięwzięcia jednorazowe, niepowtarzalne. Trudno oczekiwać od pracowników firmy, nawet najlepszych, aby znali się na inwestycjach od strony finansowej i organizacyjnej. Tutaj pomoc niesie KANTORINO oferując Dyrektora Finansowego na godziny, specjalistę w przygotowywaniu biznesplanów i uzyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Tylko na czas projektu, w minimalnym wymiarze czasu, w zakresie niezbędnym dla uzyskania finansowania. Czyli optymalnie kosztowo. W przypadku gdy rozważanych jest wiele wariantów i sam projekt przez swoją wqelowariantowosć jest jeszcze mglisty, skorzystanie z gotowej oferty na zamówienie profesjonalnego biznesplanu może być przedwczesne a późniejsze wielokrotne korygowanie biznesplanu – kosztowniejsze. Tańsze może być przygotowanie przez Dyrektora Finansowego na godziny biznesplanu elastycznego, dostosowywanego na bieżąco do zmieniających się warunków.

Indywidualne warunki, współpraca elastyczna

Napisz w czym możemy pomóc, w jakim wymiarze oczekujesz wsparcia Dyrektora Finansowego na godziny. Przedstawimy propozycję dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony.