Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu na rynek innowacyjnej usługi dla firm. Jest to usługa „Dyrektor finansowy na godziny”, czyli zewnętrzny Dyrektor Finansowy lub wsparcie firmowego Dyrektora Finansowego.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy na godziny

W wielu przypadkach nikt nie zastąpi dobrego, wieloletniego dyrektora finansowego doskonale znającego cele i uwarunkowania firmy. Często dyrektor finansowy pełni funkcję Głównego Księgowego a czasem również jest Członkiem Zarządu. Innowacja KANTORINO polega nie na wymianie Dyrektora Finansowego ale na wsparciu technicznym i merytorycznym Dyrektora Finansowego w sposób kosztowo optymalny. Gdy w spółce nie ma stanowiska Dyrektora Finansowego zapewniamy wsparcie Zarządu spółki niezbędnymi kompetencjami. Zapewniamy usługi odpowiadające kwalifikacjom Dyrektora Finansowego ze znajomością tworzenia biznesplanów, projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania.

CFO do wynajęcia

KANTORINO oferuje CFO do wynajęcia, czyli usługę delegowania do firmy Dyrektora Finansowego na krótkie terminy, do realizacji określonych zadań. Inna nazwa tej usługi to „interim CFO„.

Dyrektor Finansowy w stałej współpracy

Gdy w firmie funkcja Dyrektora Finansowego nie jest wyodrębniona, sprawami finansowymi zajmuje się Zarząd z Główną Księgową oferujemy cykliczne, comiesięczne wsparcie konsultacjami zewnętrznego Dyrektora Finansowego. Całodniowa obecność każdego miesiąca to doskonały sposób na przedyskutowanie sytuacji firmy, analizę przypadków i uzyskanie nowego spojrzenia.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy do przygotowania biznesplanu

Inwestycje najczęściej są w życiu firm incydentami. Są to projekty, czyli przedsięwzięcia jednorazowe, niepowtarzalne. Trudno oczekiwać od pracowników firmy, nawet najlepszych, aby znali się na inwestycjach od strony finansowej i organizacyjnej. Tutaj pomoc niesie KANTORINO oferując CFO – Zewnętrznego Dyrektora Finansowego na godziny, specjalistę w przygotowywaniu biznesplanów i uzyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Tylko na czas projektu, w minimalnym wymiarze czasu, w zakresie niezbędnym dla uzyskania finansowania. Czyli optymalnie kosztowo. W przypadku gdy rozważanych jest wiele wariantów i sam projekt przez swoją wqelowariantowosć jest jeszcze mglisty, skorzystanie z gotowej oferty na zamówienie profesjonalnego biznesplanu może być przedwczesne a późniejsze wielokrotne korygowanie biznesplanu – kosztowniejsze. Tańsze może być przygotowanie przez Dyrektora Finansowego na godziny biznesplanu elastycznego, dostosowywanego na bieżąco do zmieniających się warunków.

Indywidualne warunki, współpraca elastyczna

Napisz w czym możemy pomóc, w jakim wymiarze oczekujesz wsparcia CFO – Zewnętrznego Dyrektora Finansowego na godziny. Przedstawimy propozycję dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony. Pełną ofertę znajdziesz na stronie Dyrektor Finansowy na godziny.