O nas

Kantorino Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61 lok. 228
01-031 Warszawa

Telefon: ‭731 634 185

Adres e-mail: info@kantorino.com

REGON 145864260
NIP 5252520486
KRS 0000401080

Data rejestracji spółki: 4 listopada 2011 r.

Kapitał zakładowy: 310.000 zł.

Aktualny odpis KRS, stan na dzień 26.11.2019: Odpis KRS

Zarząd:

marcin mazur

Marcin Mazur, Prezes Zarządu, analityk finansowy, menadżer z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, pozyskiwaniu startup’ów dla funduszy inwestycyjnych, kierowaniu spółkami.

Kontakt: marcin@kantorino.com

Kierownictwo:

artur ornatowski

Artur Ornatowski, Prokurent samoistny, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, menadżer z doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą, budowie marki oraz kierowaniu spółkami.

Kontakt: artur@kantorino.com

Zajmujemy się m.in.:

  • doradztwem i zarządzaniem (66,12,Z),
  • działalnością firm centralnych i holdingów (70,10,Z)
  • rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66,12,Z)
  • oraz szeroko pojętym wspieraniem działalności firm (marketing, reklama, serwisy internetowe) – pełna oferta

Kantorino Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w spółce Serpentum Sp. z o.o., której podstawowym obszarem działalności jest działalność holdingów finansowych (64,20,Z). Spółka została zarejestrowana 19 lipca 2013 r., funkcję Prezsa Zarządu pełni Marcin Mazur.

Do 2017 roku świadczyliśmy zaawansowane usługi finansowe, w tym wymianę walut prowadząc nowoczesny kantor internetowy z obrotami sięgającymi 2,5 mld zł rocznie.

Inwestor strategiczny, SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku wartość bilansową udziałów Kantorino sp. z o.o. wyceniał na 3,853 miliona zł.

Specjalizujemy sie w tworzeniu profesjonalnych biznesplanów. Oferujemy przejrzyste warunki współpracy. Pomagamy pozyskać finansowanie.

Naszą dewizą jest wspieranie przedsiębiorców w ich planach rozwoju. Dlatego oferujemy wykonanie biznesplanów w unikalnej formule audytu pomysłu. Zamysły inwestycyjne na bieżąco weryfikujemy, w miarę potrzeb wspierając się dodatkowymi badaniami rynkowymi. Sprawiamy, że pomysły stają się prawdopodobne a biznesplany wiarygodne. 

Obsługę księgową spółki prowadzi biuro rachunkowe Your Tax sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Działamy w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk.