Pozycjonowanie SEO

Pozycjonowanie SEO (ang. Search Engine Optimization) to technika długofalowego działania ukierunkowanego na uzyskiwanie wysokich pozycji na stronie wyników wyszukiwania wyszukiwarki SERP.

Pozycjonowanie SEO nie daje gwarantowanych ani trwałych wyników, co jest jego największą wadą. Z punktu widzenia kosztów jest to pozycjonowanie tańsze od płatnych kliknięć PPC. Zapewnienie utrzymania wysokich pozycji w długim horyzoncie czasowym jest trudne. Najlepsze miejsca to wyniki na pierwszej stronie, czyli TOP10. Jest to tylko 10 pozycji, co w przypadku branży liczącej kilkudziesięciu lub kilkuset konkurentów oznacza zaciętą walkę o TOP10 i oczywistym jest, że nie wszystkim uda się utrzymać na pierwszej stronie wyników.

Pozycjonowanie SEO jest obarczone dużym ryzykiem z jednej strony niepowodzenia w uzyskaniu wyników na pierwszej stronie a z drugiej strony ryzykiem nie utrzymania uzyskanych wyników. Na rynku są oferowane różne modele rozliczeń za usługę pozycjonowania. Jest to albo opłata abonamentowa „należytej staranności” bez gwarancji TOP10, albo umowa „sukcesu” w której opłacie podlegają tylko wyniki z TOP10. Klienci często chętnie korzystają z tego drugiego modelu mając wrażenie, że jest to rzeczywiście umowa „sukcesu” i nic nie ryzykują w przypadku niepowodzenia.

W rzeczywistości jest inaczej. Przerzucenie całego ryzyka na dostawcę usług pozycjonowania SEO oznacza tylko tyle, że ta usługa staje się nie tylko że niskiej jakości to dodatkowo może stać się niebezpieczna! Firma pozycjonująca nie zaryzykuje kilku miesięcy pracy nad wysokiej jakości pozycjonowaniem ryzykując całkowity brak wynagrodzenia, gdyż uzyska wyniki „tylko” w TOP30. W takich sytuacjach firmy pozycjonujące stosują ryzykowne, uproszczone metody pozycjonowania mechanicznego, nastawionego na siłowe a nie merytoryczne uzyskanie wysokich pozycji. Zamiast zabiegać o uwzględnienie kilkuset czynników mających wpływ na uzyskiwane pozycje skupiają się wyłącznie na kilku czynnikach (słowa kluczowe w treści strony, meta tagi) i przesilają czynnik jakim jest duża ilość linków przenoszących niską moc. Linki te są ze względu na ograniczane ryzykiem koszty tworzone w tzw. farmach linków w olbrzymich ilościach. Niestety, często udaje się tym sposobem uzyskać wynik w TOP10 i wtedy firma pozycjonująca poprzestaje na tym rozwiązaniu niskiej jakości. Wynagradzanie za wyniki wymusza na firmach pozycjonujących jak najszybsze uzyskanie miejsc płatnych i forsowanie dużej liczby linków. Działanie takie w zupełności jest działaniem nienaturalnym i łatwo ulega wykryciu przez mechanizmy wyszukiwarki w efekcie powodując często nie tylko spadek pozycji ale nawet usunięcie strony z wyników wyszukiwania na dane frazy!

Mając świadomość zagrożeń oferujemy pozycjonowanie wysokiej jakości, oparte o marketing treści (ang. content marketing), ze zróżnicowanym źródłem linków oraz ze zróżnicowaną mocą PR (ang. Power Rank) i wiarygodnością linków TR (ang. Trust rank). Zapewniamy rozwiązania wysokiej jakości tym klientom, którzy są świadomi jakości oczekiwanych rozwiązań, oczekują trwałych i bezpiecznych efektów a podjęte działania są podstawą do dalszego rozwoju i skutecznego konkurowania o wysokie pozycje w przyszłości. Przedstawiamy faktyczne, rzetelne koszty działania jakie są wymagane w danym przypadku.

Posiadamy wiedzę pozwalającą naprawiać błędy innych firm pozycjonujących. Jesteśmy w stanie zapewnić szereg usług kierujących użytkowników na strony firmy nawet w przypadku całkowitego zablokowania (usunięcia z indeksu wyszukiwarki). Podejmujemy działania długofalowe przywracające wiarygodność strony firmy tak, że powróci na dawne miejsca i będzie źródłem dużego ruchu.

Powierz los swojej firmy, swoich pracowników i swojej rodziny rzetelnej firmie KANTORINO.

Na pozostałych stronach możesz zapoznać się z niektórymi technikami stosowanymi przez nas do skutecznego pozycjonowania stron internetowych. Napisz do nas aby poznać naszą ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie. Doradzimy najlepsze rozwiązanie.

ZAPYTAJ O WYCENĘ