Dyrektor Finansowy na godziny

Dyrektor Finansowy na godziny to stosunkowo nowa usługa na polskim rynku, która leży w kręgu zainteresowania młodych, szybko rozwijających się firm oraz tam, gdzie są planowane inwestycje. Dużą grupę klientów stanowią firmy o większym zakresie działalności, oczekujące narzędzi wspomagających zarządzanie, w tym wizualizacji dużych zbiorów danych. Największą satysfakcję sprawiają nam firmy przeżywające trudności, którym pomagamy w uzyskaniu płynności, finansowania oraz poprawie rentowności.

Poufność

Poufność to kluczowy aspekt naszej współpracy. Tę kwestię zawiera Kodeks Dobrych Praktyk który jest fundamentem naszych zasad. Nasza dbałość o poufność i ochronę danych naszych klientów znalazła swoje odbicie w precyzyjnych zapisach regulaminu świadczenia usług (tu na przykładzie wykonywania biznesplanu).

Przejrzyste ceny

Nie ukrywamy zasad współpracy i warunków na jakich świadczymy usługi. Uważamy, że klient musi mieć pewność zasad na jakich powierza nam ulepszanie swojego biznesu. Dlatego współpraca opiera się na pisemnej umowie z przejrzystymi stawkami za nasze usługi. Jako klient zyskujesz przeświadczenie a nawet pewność, że uzyskujesz usługi wysokiej jakości za 1/3 kosztu etatu Dyrektora Finansowego.

Dyrektor Finansowy na godziny

Oferowana usługa pod nazwą „Dyrektor Finansowy na godziny” może przybrać różne formy. Mogą być to konsultacje rozliczane w modelu godzinowym. Może być to świadczenie usług Dyrektora Finansowego na część etatu (1/8, 1/4, 1/2…). Może być to współpraca zadaniowa – opracowanie biznes planu, analiza płynności, analiza rentowności czy planowanie budżetu.

Dzięki doskonałej wiedzy i umiejętnościom programistycznym oferujemy również usługi informatyczne, od wdrożenia zaawansowanego wykorzystania Excel, poprzez tworzenie dashboardów prezentujących aktualną sytuację finansową aż po zaawansowane wdrożenie Power BI, czyli Business Inteligence do zarządzania dużymi, wielowymiarowymi zbiorami danych. Proponujemy bardzo atrakcyjny model rozliczenia abonamentowego połączony z otwartym planem rozliczania zadaniowego za wybrane usługi.

dyrektor finansowy na godziny

Co oferujemy? Korzyści!

Tak – naszym produktem są korzyści, które uzyskasz w ramach współpracy „Dyrektor Finansowy na godziny”. Zapewniamy szeroki wachlarz korzyści które rozpoczynają się od oszczędności na kosztach etatowego Dyrektora Finansowego, oszczędności zwykle wynoszą 50-66%. Kolejne korzyści to usprawnienie systemu zarządzania finansami, informacja o zasobach gotówkowych wymaganych w różnych okresach jako efekt zarządzania płynnością, podniesienie rentowności poprzez jej analizę i poprawę procesów biznesowych w wykrytych obszarach wymagających zmian, wiedza o przyszłości firmy jako efekt wyznaczania celów i planowania działań oparach o budżetowanie, w tym pomoc we wprowadzaniu dyscypliny budżetowej w organizacji którą zarządzasz. Automatyzacja biurowa z elektronicznym obiegiem dokumentów czy wspaniałe dashboard’y prezentujące aktualną kondycję firmy to kwintesencja korzyści jakie uzyskasz mogąc zarządzać swoją firmą z każdego miejsca na Ziemi.

Współpraca

Zależy nam na współpracy również z Tobą, bo to jest nasza misja ulepszania świata. Wierzymy, że usprawniając Twoją firmą, optymalizując Twój biznes, doskonaląc procesy wewnętrzne Twojej organizacji przyczyniamy się do lepszego wykorzystania zasobów, zmniejszamy straty i polepszamy byt Twoich pracowników i Twoich klientów. To nasza „ekologia biznesu”.

Skorzystaj z formularza poniżej i przedstaw nam ogólnie obszar Twojego zainteresowania, w czym widzisz naszą rolę – skontaktujemy się niezwłocznie aby przedstawić Ci naszą propozycję korzyści dla Twojej firmy.