„Biznes Plan Warszawa” – promocja

Profesjonalny BiznesPlan jest podstawą sukcesu firmy. Dobry plan biznesowy nie tylko jest pomocny przy ubieganiu się o dofinansowanie, ale daje podpowiedź, czy biznes będzie opłacalny i w jakim kierunku powinien się rozwijać. Naszym klientom z Warszawy oferujemy dodatkowe korzyści i wsparcie dla ich przedsięwzięcia.

Biznes plan Warszawa

Jak rozumieć hasło „Biznes plan Warszawa”? Oczywiście, biznesplan nie jest związany z miejscem jego tworzenia w sposób wpływający na jego zawartość. Nie, kształt i zawartość biznesplanu wynika tylko i wyłącznie z merytorycznej oceny planowanego i weryfikowanego przedsięwzięcia. W tym, konkretnym przypadku hasło jest związane z Kantorino, wykonawcą profesjonalnych biznesplanów. Siedziba Kantorino Sp. z o.o. znajduje się w Warszawie. W naturalny sposób ułatwia to kontakt z klientami i pozwala w kontaktach osobistych uzyskać pełniejszy obraz planowanego przedsięwzięcia.

Plan, zamysł przedsięwzięcia z którym klienci przychodzą do Kantorino to często sam pomysł. Opis pomysłu jest często bardzo zwięzły, lakoniczny, mglisty a często też niejednoznaczny i wielowariantowy. Nie oczekujemy w Kantorino, że klient, inwestor będzie tracić czas i nerwy na precyzowanie swoich celów. Uważamy, że to jest właśnie zadaniem Kantorino – przekucie pomysłu na formalny biznesplan. Tutaj Warszawa oznacza miejsce siedziby Kantorino i miejsce, w którym najłatwiej o kontakty osobiste pomiędzy Kantorino a zleceniodawcą wykonania biznesplanu.

Biznesplan Warszawa to sposób na wykorzystanie uwarunkowania geograficznego, czyli bliskości zleceniodawcy i wykonawcy biznesplanu. Oferujemy dodatkowe korzyści dla klientów z Warszawy i okolic – bezpłatnie!

biznes plan warszawa

Promocja „Biznes Plan Warszawa”

Klientom z obszaru Warszawy i najbliższej okolicy w ramach promocji „Biznes Plan Warszawa” oferujemy bezpłatne wykonanie strony internetowej promującej planowane przedsięwzięcie. Po wykonaniu biznesplanu zlecający z Warszawy otrzyma dodatkowo gotowy, kompletny serwis internetowy przedstawiający planowane przedsięwzięcie. Serwis internetowy w tym przypadku obejmuje pakiet:

  • domena internetowa dobrana do przedsięwzięcia (opłacona na 1 rok);
  • hosting internetowy (opłacony na 1 rok);
  • konto poczty elektronicznej;
  • strona internetowa wykonana w oparciu o WordPress z formularzem kontaktowym i możliwością samodzielnego zarządzania serwisem, w tym jego rozwoju.

Zakres informacyjny serwisu internetowego jest w pełni uzgadniany z inwestorem. W żadnym wypadku nie będą ujawniane istotne informacje mogące wpłynąć na konkurencyjność projektu bądź pozwolić na jego skopiowanie. W przypadku, gdy nie jest poszukiwane zewnętrzne finansowanie i nie ma potrzeby przedstawiania projektu, serwis może w sposób ogólny przedstawiać informacje ze środowiska rynkowego.

Od początku. Twój pomysł na biznes

Pomysł na biznes to za mało. Aby go skutecznie zrealizować i otrzymać wsparcie ze środków unijnych albo finansowanie np. z banku, bądź aby zachęcić potencjalnych inwestorów do wsparcia finansowego trzeba przygotować skuteczny biznesplan, czyli plan biznesowy.

Biznesplan to nic innego jak wewnętrzny dokument przedsiębiorstwa bądź prywatny dokument osoby fizycznej zawierający ocenę opłacalności nowego, planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Wymieniamy w biznesplanie cele, jakie przedsiębiorstwo bądź indywidualna osoba zamierza realizować w przyszłości, przeanalizować jak to się ma do aktualnych uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych. Dla zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu Kantorino przygotowuje unikalne, profesjonalne biznesplany o szerokim spectrum zagadnień uwzględnianych w analizie.

Biznesplan jest niezbędny, aby pozyskać źródła finansowania inwestycji, tak więc często dołącza się go do wniosku kredytowego. Bank finansując inwestycję, oczekuje bowiem, że będzie ona opłacalna i wykładając pieniądze, nie straci. W tym wypadku nie ma więc znaczenia, czy o kredyt ubiega się nowopowstały podmiot, czy funkcjonująca na rynku firma, która chce np. zmienić profil działania, wejść na nowe rynki, przeprowadzić fuzję lub przejęcie czy tez osoba prywatna, indywidualny inwestor lokujący w nowym przedsięwzięciu swoje oszczędności.

Krok drugi. Biznesplan.

Biznesplan zawiera opis przedsięwzięcia i jego charakterystykę. Opis przedsięwzięcia przybliża cel adresatom biznesplanu. Wyraźnie określamy misję i cele działalności firmy – zarówno krótko – jak i długofalowe. Informujemy zainteresowanych o zasobach materialnych, jakimi dysponujesz, ludzkich oraz doświadczeniu, jakie posiada twoja firma.

Dalej przedstawiamy produkt lub usługę, która będzie podstawą działania firmy – przedstawiamy analizę w czym omawiany pomysł jest lepszy od tego, co już dziś oferuje konkurencja – oraz strategię marketingową i plan finansowy. Przygotowujemy ten opis w oparciu o nasze doświadczenia i badania i podpieramy się liczbami. Jeśli to możliwe, podamy wyniki badań czy testów na ich temat. Oczywiście dołączamy analizę SWOT. SWOT polega na przedstawieniu 4 istotnych dla firmy czynników: naszych mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń.

Zakres informacyjny obejmowany naszym biznesplanem jest przedstawiony na stronie Profesjonalny BiznesPlan.

Następnie… Plan finansowania.

Bardzo ważny dla oceny biznesplanu będzie również sposób wykorzystania środków finansowych. Plan finansowy będzie osadzony w czasie – wydatki i wpływy będą rozpisane na nie jak to zwykle bywa – na kwartały – ale na miesiące na 5 lat! Tak, wykonujemy profesjonalne biznesplany!