Wzrost sprzedaży

Oferujemy zindywidualizowane działania mające na celu wzrost sprzedaży kierowane do firm świadomych możliwości rozwoju.

Oferujemy konsultacje w zakresie doradztwa związanego z potencjałem rynku, potencjałem kanałów sprzedaży, potencjałem dostawców, potencjałem produkcyjnym i różnorodnymi uwarunkowaniami wzajemnymi. Analizujemy produkty i usługi pod kątem plasowania, wrażliwości cenowej klientów, postrzegania produktów i usług przez klientów, stopnia zaspokojenia oczekiwań. Do istotnych elementów oferty KANTORINO należy badanie stopnia realizacji przez produkt i usługę deklaracji (obietnicy) zawartej w przekazie marki. Badanie to pozwala odpowiednio rozłożyć środki pomiędzy nakładami na rozwój marki a nakładami na rozwój produktu oraz wskazują niezbędne nakłady na pozostałe obszary: promocji, serwisu, obsługi przedsprzedażnej, sprzedaży, gwarancji, dostaw, rekomendacji, trwałości itp.

Oferujemy oprócz usług doradztwa również usługi outsourcingu sił sprzedaży i marketingu. Dzięki temu firma koncentruje się na swojej podstawowej działalności a dzięki współpracy z KANTORINO zyskuje profesjonalne wsparcie szeregu procesów w firmie od przygotowania nowych produktów poprzez ich opakowanie, promocję, reklamę, rozwój marki aż po budowę sieci sprzedaży. Do istotnych zalet współpracy z KANTORINO należy nowoczesne wspieranie działów sprzedaży poprzez dostarczanie narzędzi do pracy handlowców – oferujemy dostawę systemów CRM, budowę sklepów internetowych oraz szereg szkoleń pracowników zapewniających wzrost efektywności. Jesteśmy przekonani o wysokiej wartości naszych usług, dlatego oferujemy możliwość świadczenia usług zwiększania sprzedaży na zasadzie umowy sukcesu rozliczanej poprzez udział w efektach (prowizja od wzrostu obrotów, opcje na udziały bądź akcje).

Na pozostałych stronach możesz zapoznać się z niektórymi usługami proponowanymi przez nas do skutecznego rozwoju Twojej firmy. Doradzimy najlepsze rozwiązanie.

ZAPYTAJ O WYCENĘ