Kryptowaluty

Nie tylko Bitcoin i Ethereum

Rok 2021 przyniósł bardzo duże wzrosty wartości kryptowalut co przełożyło się na bardzo duże zainteresowanie tym tematem. Duże zainteresowanie dalekie jest od masowości. Spółka Kantorino Sp. z o.o. dostrzega istotną rolę kryptowalut i technologii blockchain która za nimi stoi w globalnym rozwoju gospodarczym. Dostrzegamy też niekorzystne zjawiska towarzyszące kryptowalutom. Ograniczenia prawne, wątpliwa kondycja finansowa podmiotów zajmujących się prowadzeniem giełd kryptowalut czy wysokie prowizje za operacje kryptowalutami są poważnymi hamulcami rozwoju tego rynku. Jednak za największą wadę kryptowalut należy uznać ich negatywny wpływ na środowisko.

„Brudne” kryptowaluty

W większości przypadków kryptowanuty są uznawane za „brudne” i takimi są. Wydobywanie niektórych kryptowalut jak Bitcoin czy Ethereum wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej i pochłania ogromne ilości energii elektrycznej. W istotny i zauważalny sposób przyczynia się to do degradacji naszego środowiska w skali globalnej. Dlatego chcemy zwracać uwagę społeczeństwa właśnie na ten aspekt – czystości ekologicznej kryptowalut. Drugim naszym celem je upowszechnienie wiedzy o kryptowalutach i zapewnienie ich dostępności dla każdego.

Helium – „zielona” kryptowaluta

Chcemy przedstawić i zarekomendować wyjątkowy projekt obejmujący całą Ziemię i ułatwiający codzienne życie wszystkim ludziom. To projekt Helium.

W 2013 roku w San Francisco, CA, powstała spółka Helium Systems Inc. nastawiona na rozwój rynku “Internetu Rzeczy”, czyli IoT poprzez wdrożenia prostych rozwiązań pozwalających na rozwój infrastruktury. Spółka wprowadza nowe rozwiązania do komunikacji z urządzeniami IoT i przesyłania ich danych do inteligentnych aplikacji. 

Rok 2018 to rok przełomowy. Spółka ogłosiła podstawy projektu Helium przedstawiając tzw. “white paper” – dokument będący podstawą systemu: Helium A Decentralized Wireless Network W roku 2019 w USA wystartował projekt Helium, oparty o “kopanie” kryptowanuty HELIUM poprzez hotspoty Helium. Wykorzystano zmodyfikowaną koncepcję “Proof of Work” w postaci “Proof of Coverage”. Zarobek jest nie za energochłonne obliczenia lecz za pokrycie terenu zasięgiem połączeń urządzeń IoT. Stworzono Helium Blockchain jako element infrastruktury. Spółka dostarczyła na rynek hotspoty będące koparkami kryptowaluty HELIUM (HNT).

Projekt wzbudził duże zainteresowanie tak użytkowników jak i inwestorów. Jednym z inwestorów został iHub Global, który na swój koszt dostarcza użytkownikom na całym świecie bezpłatne hotspoty-koparki kryptowalut w zamian za część wypracowanych przez użytkowników środków.

helium
helium

Zalety kryptowanuty Helium (HNT)

Mamy zatem wiele zalet Helium:

  • Helium zapewnia mieszkańcom Ziemi obsługę inteligentnych urządzeń codziennego użytku.
  • Helium jako kryptowalute jest „zielona”, jest obojętna dla środowiska naturalnego gdyż do swojego działania nie wymaga zużycia energii elektrycznej. Uzyskiwanie tej kryptowanuty jest w zamian za usługę pokrycia zasięgiem sieci Helium terenu, na którym funkcjonują urządzenia IoT. Na samo wydobywanie kryptowanuty nie jest poświęcana energia elektryczna.
  • Helium jako otwarty standard pozwala wielu producentom na produkcję urządzeń sieciowych, co przyczynia się do niskich cen i większej dostępności.
  • We współpracy z inwestorami jak np. iHub Global istnieje możliwość uzyskania całkowicie bezpłatnie darmowej koparki kryptowalut Helium.

Bezpłatna, darmowa koparka kryptowalut Helium

Osobom zainteresowanym projektem Helium, krypto walutą HNT, zakupem koparki lub nawet bezpłatnym otrzymaniem darmowej koparki polecamy następujące strony internetowe szczegółowo opisujące temat. Tam można dowiedzieć się na jakich warunkach jest dostępna bezpłatna darmowa koparka kryptowalut Helium.

https://gametrade.com.pl/darmowa-koparka-kryptowalut-helium-hnt/

https://ornatowski.com/helium/

Osoby zainteresowane mogą na tych stronach nie tylko poznać ideę sieci Helium ale również zapoznać się z wysokością zarobków w takiej sieci jak również mogą uczestniczyć w rozwoju projektu poprzez budowę własnej sieci, z której mogą czerpać prowizję.

darmowa koparka kryptowalut